Gomathi Chakra Pyramid – கோமதி சக்ரா பிரமிட் – Online Pooja store

Gomathi Chakra Pyramid – கோமதி சக்ரா பிரமிட்

Home/Chakra/Gomathi Chakra Pyramid – கோமதி சக்ரா பிரமிட்

Gomathi Chakra Pyramid – கோமதி சக்ரா பிரமிட்

In Stock

கோமதி சக்ரா பிரமிட்

கோமதி சக்ரா பிரமிட் wi-fi, Tv, Mobile Phones போன்கள் போன்ற நிறுவனங்கள் மற்றும் மின்காந்த புல கதிர்வீச்சிலிருந்து பாதுகாக்கிறது.

எதிர்மறை ஆற்றலிலிருந்து உங்கள் தனிப்பட்ட ஆற்றல் துறையையும் சுற்றியுள்ளவற்றையும் சுத்தம் செய்து பெருக்கி, அதை வலிமையாக மாற்றி வலுவான, உயர்ந்த மற்றும் துடிப்பான நிலையாக மாற்றுகிறது.

கோமதி சக்ரா என்பது கோமதி ஆற்றில் இருந்து இயற்கையானது. இவை சிறப்புக் கல் ஆகும், இது செழிப்பு மற்றும் வளர்ச்சியைக் குறிக்கிறது.

இது பரிசுக்கு ஏற்றது. இயற்கை கோமதி சக்கரம் உங்கள் வாழ்க்கையில் செழிப்பைக் கொண்டுவருகிறது, செல்வத்தை அதிகரிக்கும் மற்றும் மகிழ்ச்சியைப் பெறுகிறது.

GOMATI CHAKRA PYRAMID

Gomati chakra pyramid protects against entities and electromagnetic field radiation such as wifi,tv,mobile phones etc.

Gomati chakra is a natural from Gomati river.These are special stone which indicated prospdrity and growth.

Gomati chakra bezt for all kind of pfotectionz of children from e il effects,increasing our sprituality also.

Its a Perfect for gift.Natural Gomati chakra brings prosperity in your life,increasing wealth and get happiness.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Gomathi Chakra Pyramid – கோமதி சக்ரா பிரமிட்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *உங்கள் வணிகத்தை உலகறிய செய்கிறோம்.
விளம்பரம் செய்ய +91 978 978 3312.

Back to Top