செய்தொழில் மேன்மையடைய தாயத்து: – Online Pooja store

செய்தொழில் மேன்மையடைய தாயத்து:

Home/தெய்வீகபொருட்கள் | DIVINE GOODS/Thayathu | தாயத்து/செய்தொழில் மேன்மையடைய தாயத்து:

செய்தொழில் மேன்மையடைய தாயத்து:

In Stock

செய்தொழில் மேன்மையடைய தாயத்து:
பஞ்சாட்சர மூர்த்தியின் இந்த சக்கரத்தை சுத்தமான செம்புத் தகட்டில் கீறி,பூசை செய்து மூலமந்திரத்தை உருவேற்றி குளிசமாடி தாயத்தாக அணிந்து கொள்ள எப்பேர்பட்ட முடக்கம்,தடை,தடங்கல்களாக இருப்பினும் விலகி செய்தொழில் மேன்மையடையும்.எதிர்ப்புகள்,போட்டி பொறாமைகள் விலகும்.நாம் வேண்டியது கிடைக்கும்.இதன் மகிமை அளவிட முடியாதது,அனுபவமானவை இது.மேலும் பஞ்சாட்சர மூர்த்தியின் அருளும் ஆசியும் கிட்டும்.
பூஜித்து உருவேற்றிய இந்த பஞ்சாட்சர தாயத்து கிடைக்கும்.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “செய்தொழில் மேன்மையடைய தாயத்து:”

Your email address will not be published. Required fields are marked *உங்கள் வணிகத்தை உலகறிய செய்கிறோம்.
விளம்பரம் செய்ய +91 978 978 3312.

Back to Top