சந்தனம் | sandal wood – Online Pooja store

சந்தனம் | sandal wood

சந்தனம் | sandal wood

In Stock

செல்வவளம் பெருகி நிலைக்க

சந்தனம் தனவசியம் –

பணப்பெட்டி சந்தனப்பெட்டியாக இருந்தால் அதிர்ஷ்டம் பெருகும். வசதி இல்லையேல் பச்சை நிற பட்டுத்துணியில் பணப்பை செய்து அதனுள் சிறிய சந்தனக்கட்டை ஒன்றை அதனுள் போட்டு வைக்கவும், சந்தனம் இருப்பதை வளர்க்கும் சக்தி உடையது.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “சந்தனம் | sandal wood”

Your email address will not be published. Required fields are marked *உங்கள் வணிகத்தை உலகறிய செய்கிறோம்.
விளம்பரம் செய்ய +91 978 978 3312.

Back to Top